انعقاد تفاهم نامه طرح حمایت از مدارس میان آموزش و پرورش و شهرداری منطقه 8

معاون اموراجتماعی و فرهنگی منطقه8  شهرداری تهران  از انعقاد تفاهم نامه طرح حمایت از مدارس میان آموزش و پرورش و شهرداری این منطقه خبر داد.

انعقاد تفاهم نامه طرح حمایت از مدارس میان آموزش و پرورش و شهرداری منطقه 8 تاریخ خبر : 1397/4/17 9:8:46 - (تعداد بازدید: 47)

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، سعید شریفی با بیان اهمیت اجرای طرح حمایت از مدارس و همکاری با آموزش و پرورش گفت: ایجاد الگوی مدیریت واحد عادلانه در حمایت از مدارس و ارتقا سطح خدمات آموزشی و، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، ارتقا همکاری در وضعیت تجهیز، بهسازی و ایمن سازی مدارس و ارتقاء همکاری شهرداری و آموزس و پرورش به منظور آموزش مفاهیم حقوق و تکایف شهروندی به دانش آموزان از اهداف مهم انعقاد تفاهم نامه حمایت از مدارس به شمار می رود.  

شریفی  در ادامه تصریح کرد: این طرح شامل 40 درصد فعالیت های عمرانی، 40 درصد اقدامات برنامه ای و 20 درصد فعالیت های تجهیزی است. در همین  راستا طی جلسه ایی، مقرر شد آموزش و پرورش نیاز های عمرانی، تجهیزی و برنامه ایی و همچنین معرفی مدارس منتخب برای اجرای این طرح را ارائه داده و همچنین شهرداری منطقه نیز متعهد شد تا بعد از احصاء نیازهای مدارس، فعالیت های عمرانی را آغاز کند.

print


rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.


بازگشت