ارتباط با ما


View Larger Map


نشانی: تهران - ضلع شمال شرقی تقاطع بزرگراه‌های کردستان و شهيد گمنام
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
طبقه دوم، اداره کل آموزش‌های و مشارکت‌های اجتماعی


     96021741