اهداف

اداره کل آموزش‌‌‌هاي شهروندي در اوایل سال 1385 با اهداف، وظایف و مأموریت های ذیل کار خود را به طور رسمی در شهرداری تهران آغاز نمود:

1- ارتقاي آگاهي‌ها، خواسته‌ها و توانمندي‌هاي شهروندان در راستاي زندگي سالم و حيات اجتماعي مطلوب با تاثير در ابعاد بينش و منش و رفتار جامعه و تامين هويت اسلامي و ايراني شهر تهران
2- ارايه خدمات آموزشي به شهروندان از طريق آموزش‌هاي غيرحضوري، حضوري و مجازي
3- ايجاد توسعه و بهره‌وري لازم از طريق برنامه‌ريزي آموزشي، تدوين محتوا و متون و طراحي و توليد محصولات مرتبط
4- ارايه آموزش‌هاي شهروندي در موضوعات روابط و مناسبات اجتماعي، حقوق و تكاليف شهروندي، مهارت‌هاي زندگي، نظم و انضباط اجتماعي، بهداشت و محيط زيست و...
5- توسعه فرهنگ مشاركت‌هاي اجتماعي به منظور توسعه پايدار شهري
6- توانمندسازي اقشار جامعه از طريق فعال‌سازي ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي مردمي
7- شناسايي، سازماندهي و حمايت از تشكل‌هاي مردمي و غيردولتي
8- ايجاد هماهنگي با نهادها، سازمان‌ها و مراكز دولتي در راستاي بهبود زندگي مردم
9- جلب مشاركت از اقشار مختلف جامعه مانند فرهيختگان و نخبگان، زنان و خانواده، جوانان، نوجوانان و كودكان به منظور ارايه آموزش‌هاي شهروندي و مددرساني به مديريت شهري
10- جلب مشاركت از خيريه‌ها و مساجد و هيات در راستاي تامين معنويت شهروندان و اهداف مديريت شهري
11- شناسايي، جلب حمايت‌هاي فكري، تبادل اطلاعات، حوزه بندي، دخالت در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها و مشاركت در اجرا در سطوح مختلف جامعه در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، امنيتي دفاعي، محيط زيست و اقتصادي
12- جلب مشاركت درون سازماني در راستاي تامين اهداف مديريت شهري