لیست خبرها

» آشناسازی مربیان کانون های کودک با نحوه آموزش محیط زیست به کودکان
دوره های توانمند سازی و مهارت افزایی مربیان کودک درزمینه آشنایی با مبانی محیط زیست و نحوه آموزش آن به کودکان در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران برگزار خواهد شد.
تاریخ خبر 1397/9/6 9:31:15 - ( تعداد بازدید : 21 ) (ادامه مطلب...)