مجتبي دانشور

متولد 1358

كارشناس ارشد علوم تربيتي


* سوابق اجرايي مستمر

- مدير عامل شرکت پیام رسا (ازسال 96 تا 98)

- مديركل روابط عمومي و امور بين الملل كانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان (از سال 93 تا 96)

- مدير مركز آفرينش‌هاي فرهنگي هنري کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سال 92 تا 93)

- مدير روابط ‌عمومي دفتر انتشارات كمك ‌آموزشي وزارت آموزش و پرورش (سال 88 تا 92)

- مدير بخش عكس مجلات رشد (سال 84 تا 88)

- مدير داخلی مجله رشد جوان (سال 81 تا 84)


* سوابق اجرايي موردی

- دبير اجرايي هفته ملي كودك (سال‌هاي 94، 95 و ٩٦)

- دبیر اجرائی جشنواره بین المللی قصه گویی (سال 94)

- دبیر اجرائی هشتمین مسابقه بین المللی نقاشی تهران

- دبير كميته اطلاع‌رساني و بين‌الملل جشنواره بين‌المللي قصه‌گويي (سال‌هاي ٩5 و ٩6)

- دبير كميته اطلاع‌رساني جشنواره بين‌المللي پويا نمايي (سال ٩٥)

- جانشين رئيس كميته كودك و نوجوان ستاد بزرگداشت دهه فجر (سال‌هاي ٩٤ و ٩٥)

- دبير كميته اطلاع‌رساني جشنواره كتاب كودك و نوجوان و مطبوعات كودك و نوجوان (سال ٩٤ و ٩٥)

- دبير اجرايي جشنواره ملي اسباب‌بازي (سال ٩٤)

- دبير كميته اطلاع‌رساني جشنواره كتاب‌هاي آموزشي رشد (سال‌هاي ٩٠ تا ٩٢)

- دبير كميته اطلاع‌رساني جشنواره بين‌المللي فيلم رشد (سال ٩٠)

- دبير دو دوره جشنواره عكس رشد