جهت دانلود کردن نشریه شهروند آگاه، بر روی عکس زیر راست کلیک کرده، 
گزینه Save target/Link As 
را انتخاب نمایید جهت دانلود کردن نشریه شهروند آگاه، بر روی عکس زیر راست کلیک کرده، 
گزینه Save target/Link As 
را انتخاب نمایید 

جهت دانلود کردن مقالات سمینار رسانه و آموزش شهروندی، بر روی عکس زیر راست کلیک کرده، 
گزینه Save target/Link As 
را انتخاب نمایید


جهت دانلود کردن مقاله مربوطه، بر روی عکس زیر راست کلیک کرده، 
گزینه Save target/Link As 
را انتخاب نمایید


جهت دانلود کردن مقاله مربوطه، بر روی عکس زیر راست کلیک کرده، 
گزینه Save target/Link As 
را انتخاب نمایید
جهت دانلود کردن نشریه شهروند آگاه، بر روی عکس زیر راست کلیک کرده،
گزینه Save target/Link As
را انتخاب نمایید


جهت دانلود کردن نشریه شهروند آگاه، بر روی عکس زیر راست کلیک کرده،
گزینه Save target/Link As
را انتخاب نمایید

جهت دانلود کردن نشریه شهروند آگاه، بر روی عکس زیر راست کلیک کرده،
گزینه Save target/Link As
را انتخاب نمایید
جهت دانلود کردن نشریه شهروند آگاه، بر روی عکس زیر راست کلیک کرده، 
گزینه Save target/Link As 
را انتخاب نمایید