کمينه
 اخبار اداره کل
کمينه
ارتقای فرهنگ ترافیک در قالب آموزش های شهروندی امکان پذیر است


معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: کاهش تولید زباله، تسهیل تردد با ارتقای فرهنگ ترافیک و نهادینه سازی اخلاق شهروندی با اجرای پنجمین دوره جشنواره آموزشی ترویجی مشکات در قالب آموزش های شه...
تاریخ خبر: 1396/5/21 13:2:20
آرشیو ...
 اخبار مناطق
کمينه
به مناسبت روز درختکاری صورت می گیرد: هر شهردار مدرسه یک درخت


شهرداران مدارس تهران به مناسبت 15 اسفند و روز درختکاری در سطح مناطق 22گانه شهر تهران اقدام به کاشت درخت خواهند کرد.
تاریخ خبر: 1396/5/21 13:8:12
آرشیو ...
 
کمينه
مدیر کل

محمد روشنی
محمد روشنی

پیوندها